ela-bg.eu

“Стоп кадър - групова работа за справяне с насилието в училище”

17.01.2023
“Стоп кадър - групова работа за справяне с насилието в училище”
С настъпването на новата година поставяме началото на нов вълнуващ проект за Сдружение за споделено учене “ЕЛА”. 

Работата ни по Националната програмата за преодоляване на насилието и особено обратната връзка на менторите след обучението ни дадоха идеята за проекта - ежемесечни срещи на училищни специалисти, психолози, педагогически съветници, медиатори, учители и директори, по време на които се решават реални казуси с помощта на колеги. Това е формат, който сме провеждали в рамките на двудневните изнесени срещи с Професионалната общност за приобщаващо образование и знаем, че той работи много добре. 

Опитът ни показва още, че въпреки ежегодните мерки по превенция на насилието, то не само не намалява, но придобива нови размери и форми. Един от основните проблеми е неподготвеността на възрастните да управляват конфликти, както помежду си, така и между децата в детските градини и учениците. Насилието може да бъде преодоляно само в среда, основана на доверие между участниците в нея и нулева толерантност към всяка форма на неуважение на личността. Тези умения се изграждат единствено в живите срещи и се развиват с разширяването на гледните точки. 

Именно на живите срещи и изграждането на умения залага и новият ни проект “Стоп кадър - групова работа за справяне с насилието в училище”, който ще се реализира с финансовата подкрепа на фондация “Обществен борд на TELUS International в България”. През следващата една година всеки месец различни училищни специалисти ще могат да поставят за разглеждане и решаване свои реални казуси, свързани с насилието и тормоза в училище и детските градини, а с приоритет ще бъде кибер насилието, тъй като в момента то е най-разпространената форма, с най-малко умения за реакция и управление. 

В рамките на проекта ще създадем кратък наръчник, който описва стъпките и процедурите за работа по случай в такъв формат, който ще съдържа примери от разгледаните казуси и тяхното проследяване, както и понятиен набор от езикови изрази, с които да говорим за конкретен вид насилие. 

В края на проекта се надяваме участниците де повишат своите знания и умения за справяне с насилието в училище във всичките му форми, да разширят кръгозора си, както и арсенала от инструменти, които могат да използват в училище, за да допринесат към един по предразполагаща среда за учениците. 

*Проектът “Стоп кадър - групова работа за справяне с насилието в училище” се реализира с финансовата подкрепа на фондацията на TELUS International Bulgaria.