ela-bg.eu

Последни две срещи в "Стоп кадър - групова работа за справяне с насилието в училище"

19.12.2023
Последните две срещи по проект „Стоп кадър – групова работа за справяне с насилието в училище“ бяха различни, едновременно край и начало на нещо ново. В първите дни на декември заедно с Анет Маринова изпълнихме желанието на участниците в групата да гледаме филм за експериментално преподаване във френско училище от предградията с ниски резултати, ученици от различни културни и етнически общности, с различно владеене на френски език, без особена мотивация и произтичащото от всичко това насилие в училище. Филмът изследва интердисциплинарния подход в обучението с фокус върху ролята на езика и преминаването му през тялото като движение, така че чувствата да могат да намерят излаз през езика и движенията на тялото, за да им се даде израз и решение. За нашата групата беше интересна ролята на директора и подхода му както към учениците, така и към колегите преподаватели. Всички заедно се учиха да използват езика за осъзнаване и назоваване, а не за наказване. Процесът очевидно беше труден за всички, но в края на проекта училището повишава резултатите си на матурите, така че се премества с 60 места напред.

Последната среща беше заключителна и макар да я планирахме по-празнична сякаш заради усещането, че е последна възможност за поставяне на казуси в група се появиха отново и отново казуси, които надхвърлят отделното дете и дори клас, и сякаш отразяват социално-обществените процеси на социално и икономическо разделение, за което всички знаем, но именно в училище е най-видимо. И макар училището да е това място, което трябва да тушира разделенията и да дава еднакво подкрепяща среда на учениците, за да имат своя шанс въпреки семействата и средата, от която идват, то сякаш не успява да се справи и дори ги задълбочава. На тези срещи да не можем да решим подобни проблеми, затова се върнахме към поуките от филма от предната среща, че можем да помогнем на учениците единствено като признаваме тяхното видимо страдание и сме до тях, когато черпят сили от него, за да променят своя живот към нещо по-добро.

И накрая добрата новина. Вдъхновени от срещите и нуждата да работим освен в група с училищните специалисти, но и на терен с ученици, Телъс България подкрепи проект на Сдружение за споделено учене  ЕЛА за провеждане на 12 тиймбилдинга за класове през 2024 г. Започваме през април в Зеления образователен център ЕЛА в с. Стъргел. Очаквайте повече информация през началото на март.

*Проектът “Стоп кадър - групова работа за справяне с насилието в училище” се реализира с финансовата подкрепа на фондацията на TELUS International Bulgaria.