ela-bg.eu

Център за приобщаващо образование обявява свободна позиция за "Координатор за работа с училища"

6 януари 2017 г.
Център за приобщаващо образование обявява свободна позиция за "Координатор за работа с училища" Photl.com
Център за приобщаващо образование търси да назначи на пълен работен ден „Координатор за работа с училища. 
 
АКО ИМАТЕ ЖЕЛАНИЕ ДА:
 
• Подпомогнете процеса на изграждане на приобщаваща среда в българските училища и да работим заедно за реализиране на правото на всяко българско дете да получи достъп до качествено образование;
• Да работите с мотивирани екипи от общообразователни училища
• Развиете своите умения и да добиете професионален опит в сферата на изпълнението на проекти;
• Развиете своите умения и да добиете професионален опит в сферата на приобщаващо образование
• Бъдете част от позитивен, енергичен  и приятелски настроен екип…
 
… с нетърпение очакваме да се свържете с нас!
 
КЛЮЧОВА ФУНКЦИЯ НА КООРДИНАТОРА:
 
• Да координира работата на ЦПО с училища-партньори и да подпомага ефективното изпълнение на конкретни дейности, реализирани от училищните екипи.
 
ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:
 
• Поддържа тясна връзка с училищата, които координира като представител на ЦПО, оказва подкрепа и дава насоки за работа на училищните екипи в процеса на прилагане на Модел за изграждане на приобщаваща училищна среда;
• Организира и води екипните срещи с лидерския екип на училището за обсъждане на работата му;
• Координира онлайн работата с лидерския екип на училището и въпроси, които възникват в процеса на работа;
• Координира работата на външни консултанти с лидерския екип на училището;
• Води отчет на екипните училищни срещи, на които присъства, и своевременно информира останалите колеги на ЦПО относно напредъка или възникнали предизвикателства;
• Участва активно в реализирането на други дейности на ЦПО и се включва в провеждането на срещи, семинари, обучения, конференции и други събития;
• Поддържа комуникация с партньорски неправителствени организации, държавни институции, учебни заведения, детски заведения, изявени експерти от други организации и институции в сферата на образованието.
 
УСПЕШНИЯТ КАНДИДАТ Е НЕОБХОДИМО ДА ОТГОВАРЯ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:
 
• Висше образование (ОКС „бакалавър“ или „магистър“) в някоя от следните области: педагогика; социални дейности; психология; администрация и управление или в  сходна област, свързана с работата на организацията. Квалификация в сферата на педагогика, психология или специална педагогика ще се счита за предимство;
• Професионален опит в сферата на образованието и по-конкретно в работа с ученици, деца в риск и/или с училища ще се счита за предимство;
• Опит в работата по проекти и координирането на дейностите по тях ще се счита за предимство;
• Професионален опит в неправителствения сектор или в държавната администрация ще се счита за предимство;
• Добро владеене на английски език (писмено и говоримо) ще се счита за предимство; 
• Добра компютърна грамотност;
• Умения за работа в екип, както и за индивидуални инициативи;
• Добри комуникационни и презентационни умения;
• Умения за организиране и координиране на процеси и групи;
• Креативен, отговорен, ориентиран към постигане на резултати, мотивиран и с желание да се учи и развива;
• Шофьорска книжка Кат. В.
 
НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ:
 
• Позитивна, предразполагаща и приемаща работна среда;
• Трудов договор, конкурентно за сферата заплащане, възможност за кариерно развитие;
• Обучения, които ще подпомогнат развитието на необходимите компетенции за качествено изпълнение на работните задължения;
• Ползване на служебен автомобил за командировки в страната.
 
Ако смятате, че тази позиция е за Вас, изпратете Ваше CV и кратко мотивационно писмо до 31 януари 2017 г. на e-mail: konkurs@cie-bg.eu.  
 
Център за приобщаващо образование ще се свърже с одобрените кандидати. Част от данните, които предоставяте, попадат под специален режим на защита по смисъла на Закон за защита на личните данни и ще бъдат третирани като строго конфиденциални.