ela-bg.eu

Учениците имат нужда да говоря "очи в очи" за насилието във взаимоотношенията

09.01.2023
“Не на насилието” е тема, която младите хора ги вълнува, не искат да рисуват плакати, защото плаката някой ще го види, а друг - не, един ще прочете, а друг - не, те  искат среща очи в очи.”  Това сподели Лили Спасова, един от менторите по Националната програма за преодоляване на насилието на AVON България и Сдружение ЕЛА след проведените тематични занимания с ученици по темата за насилието. 

През месец ноември 2022 г. менторите проведоха занимания с ученици в 4 различни гимназии, в които събраха данни за това какво мислят младежите за насилието около тях, кое определят като мит или факт във взаимоотношенията, доколко разпознават рисковите ситуации и знаят ли как да реагират при тях. Бяха обхванати над 170 ученици в гимназиален етап от три различни града. Чрез разиграване на казуси, активни дебати и интерактивни презентации, споделяне на опит и наблюдения по темата, учениците проявиха засилена активност и интерес в рамките на срещите. През месец декември благодарение на усърдната работа на менторите, учениците бяха мотивирани да проведат свои събития за насърчаване на диалога с техните връстници за насилието между младите хора и така Програмата достигна до още над 450 ученици.

В Професионална гимназия по дизайн "Елисавета Вазова" - гр. София, учениците от 10 и 11 клас се включиха ентусиазирано с инициатива насочена към по-малките ученици. Те представиха на осмокласници своите лекции и презентации по темата, като по-малките ученици изявиха желание за допълнителни такива срещи с по-големите младежи.

Младежите от СУ,,Иван Вазов“- гр.Своге със съдействието на Държавно горско стопанство "Своге" проведоха собствена инициатива в планината, където засадиха фиданки и изработиха къщички за птици и хранилки за сърни. Поставиха табели и снимки с посланието ”Училище без насилие. Първи стъпки към доброто“, което вдъхнови учениците от цялото училище  да продължат по пътя на доброто и да кажат,,Не на насилието“. 

В Професионална гимназия по енергетика и електротехника в гр. Гълъбово като част от кампанията, учениците реализираха собствена инициатива - Коледна елха ,,Не на насилието!”. Във фоайето на училището бе поставена жива елха, която учениците старателно украсиха с коледни декорации с послания против насилието, които те сами изработиха преди това. Елхата впоследствие ще бъде засадена в двора на училището, за да може посланието да остане и за следващите поколения. 

С нетърпение очакваме предстоящата инициатива на учениците от Национална финансово-стопанска гимназия в гр. София по програмата, които са планирали събитието да се проведе в Деня на розовата фланелка. В хода на заниманията с учениците силно впечатление ни направи тяхната активност и желание да разговарят по темата, да споделят, и желанието им такъв тип инициативи да присъстват редовно в училищния им живот.