ela-bg.eu

Започва работата с училищата партньори през втората година на програма „Едно училище за всички“

9 октомври 2015 г.
Започва работата с училищата партньори през втората година на програма „Едно училище за всички“
От 9 до 11 октомври 2015 г. в Долни Лозен Център за приобщаващо образование ще проведе обучение с 80 учители от партньорските училища по програма “Едно училище за всички”.

През втората година Центъра надгражда работата върху педагогическите практики от първата година на програмата, като продължава работата с партньорските училища с останалите елементи за изграждане на приобщаваща среда в училище. Целите на обучението са участниците да се запознаят по-конкретно с всеки един от елементите на приобщаващото училище, както представителите на всяко училище да използват инструмента за самооценка по отношение на приобщаването, за да определят бъдещи приоритети на работата си.

Това е първото от три изнесени обучения през настоящата учебна година и резултатите от него ще определят до голяма степен развитието на подкрепящата програма на ЦПО за отделните училища.