ela-bg.eu

МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАНИЕ ЗА МОДЕЛ "ЕДНО УЧИЛИЩЕ ЗА ВСИЧКИ"

05 януари 2020 г.
МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАНИЕ ЗА МОДЕЛ "ЕДНО УЧИЛИЩЕ ЗА ВСИЧКИ"
Сдружение за споделено учене ЕЛА получи международната награда на Zero Project 2020 за иновативна практика за Модела ни за изграждане на подкрепяща училищна среда "Едно училище за всички".

Чрез платформата на ZeroProject Моделът ще бъде популяризиран в целия свят, като иновативна практика, а през месец февруари организацията ще участва в Zero Project Conference 2020, където ще представи програмата пред гости от цял свят.Благодарим на всички учители и директори, с които заедно изградихме и апробирахме Модела, както и на Фонадация America for Bulgaria за подкрепата.

Повече за наградата можете да прочетете на страницата на Zero Project.

Сдружение за споделено учене ЕЛА