ela-bg.eu

Станимира Христова и Красимира Стоицева

Станимира Христова и Красимира Стоицева Специален педагог и логопед
Кои сме ние?
Ние сме Мира  и Краси от „Местенцето“, специален педагог и логопед. Повече за нас и нашата основна дейност може да видите тук (www.mestenceto.com).

За кого е предназначена консултацията с нас?
За всички, които имат нужда от повече информация, подкрепа или съвет по отношение на говорно-езиковото развитие при децата.
Децата, с които работим са на възраст от 3 до 18 години. 

Кога…?
Винаги, когато имате притеснения, свързани с: проговарянето при децата; неправилната артикулация на част от говорните звуци; темпа, ритъма и плавността на речта; граматически правилния строеж на изречението; богатството на изказа; правилната употреба на глаголните времена и др.
Може да ни потърсите, когато детето Ви има затруднения с грубата или фината моторика, когато околните го мислят за „непохватно“, „неорганизирано“, „хаотично“, „мързеливо“, както и когато има проблеми с ограмотяването и въпреки полаганите усилия, трудно успява да се справи с учебния материал.

Как работим?
Ние работим в екип, защото нашата практика показва, че децата се чувстват по-добре и напредват по-бързо, когато работят с повече от един специалист. Първата ни среща винаги е опознавателна. На нея разговаряме с родителите, за да разберем възможно най-много за детето, неговите силни страни, любими занимания, навици, страхове, интереси. С цел по-ефективната ни работа, на първата ни среща коментираме и очакванията на родителите към нас. Запознаваме се с детето и под формата на игра поставяме основата на взаимно доверие за бъдеща целенасочена работа. След първата ни опознавателна среща, обследваме детето, подготвяме терапевтичен план за работа, който съгласуваме и предоставяме на родителите.

Кога не бихме могли да Ви бъдем от полза?
Обикновено, още след първата ни среща, става ясно дали можем да подкрепим детето и да отговорим на неговите потребности. Винаги казваме ясно на родителите, когато проблемът не е в нашите компетенции и го насочваме към необходимите специалисти. Не бихме могли да помогнем, когато детето има агресивно поведение, когато има нужда от хранителна терапия, специализирано или медикаментозно лечение.

За колко време и дали?
Работата с децата е необикновена, винаги вълнуваща и често непредсказуема. Тя е процес, при който трудно могат да се поставят крайни срокове – понякога децата се справят много по-бързо от очакваното, а друг път – се изисква повече време и търпение.

На каква цена?
Цената на логопедичната консултация е 30 лв. Времетраенето е 50 минути. 

Цената на логопедично обследване с цел издаване на логопедичен статус е 120 лв. Времетраенето зависи от възрастта и индивидуалните способности на детето (обикновено отнема от три до пет консултации). Цената включва обработка и писмено представяне на резултатите.


 
*** След първата опознавателна среща и след установяване на специфичните нужди на детето (до 4 последователни консултации) има  възможност за това Вие и детето Ви да бъдете включени във фондонабиращата ни кампания „Жирафчето Живко и приятели помагат на деца със затруднения в ученето, прекарали първите години от живота си в институция“.  
Условията за включване в кампанията може да видите ТУК.