ela-bg.eu

Изводи от кръглата маса на тема: "Ролята на гражданското образование в живота на младите хора в България"

13.06.2024
Днес, на 13 юни 2024 г., в Зала 1 на Ректората на Софийския университет "Св. Климент Охридски" се проведе кръгла маса на тема "Ролята на гражданското образование в живота на младите хора в България". Събитието беше организирано от Сдружение за споделено учене ЕЛА в партньорство с Център за изследване и иновации в образованието (ЦИИНО) и Лаборатория за гражданско образование – Факултет по педагогика, СУ „Св. Климент Охридски“.По време на дискусиите бяха обсъдени важни въпроси, свързани с текущото състояние и предизвикателства пред гражданското образование в България. Основните изводи от събитието включват:
  • Училището като част от обществото: Участниците подчертаха, че училището не е изолирана институция и че след изборите е още по-важно да се осъзнае тази взаимовръзка.
  • Мотивация на ученици и учители: Често липсва мотивация както у учениците, така и у учителите, но бяха отбелязани и изключителни примери на мотивирани и ангажирани личности.
  • Компетентности на учители и родители: Обсъдена беше необходимостта от повишаване на компетентностите на учителите и родителите в областта на гражданското образование.
  • Ролята на ученическите съвети: Беше подчертана ключовата роля на ученическите съвети за активното участие на младите хора в училищния живот и обществото.

Събитието събра на едно място експерти, преподаватели, родители и ученици, които споделиха своите виждания и предложения за подобряване на гражданското образование в България.Кръглата маса е част от проекта "Кръгъл квадрат", подкрепен от USAID и DEXIS.