ela-bg.eu

Конкурс ТийнТиймс „Нашият клас, най-добрият клас“ - тиймбилдинги в с. Стъргел за сплотяване на класове

02.04.2024
Конкурс ТийнТиймс „Нашият клас, най-добрият клас“ -  тиймбилдинги в с. Стъргел за сплотяване на класове
Сдружение за споделено учене ЕЛА обявява конкурс за подбор на класове от гимназиален етап за участие в тиймбилдинги, насочени към подобряване на атмосферата в класа и преодоляване на проявите на насилие и тормоз в училище. Проектът е предназначен за ученици от 8-12 клас, чиито класове не успяват да балансират своите взаимоотношения.

Вдъхновени от успешния проект "Стоп кадър - групова работа за справяне с насилието в училище", финансиран от Телъс България, нашата идея е да разширим възможностите за решаване на конфликти и насилие в училищните класове. По време на предходните срещи по проекта "Стоп кадър", училищни специалисти създадоха платформа за обсъждане и намиране на решения за различни казуси на насилие. Възползвайки се от положителните резултати от тези срещи, решихме да развием подобни инициативи, насочени към класове, които имат осъзната нужда от подкрепа.

На една от срещите бе изнесен казус на клас със сложна динамика и ежедневна вербална агресия. След провеждането на тиймбилдинг в Зеления образователен център на ЕЛА, учениците изразиха голямо удовлетворение от промените, които постигнаха чрез общия си труд. Такъв успех ни подтикна да разширим програмата и да предложим подобни дейности на още класове.

Програмата включва разнообразни групови и индивидуални дейности, насочени към укрепване на взаимоотношенията и сплотяване на класа. Специалистите от ЕЛА ще работят с учениците и класните ръководители, за да гарантират успешното провеждане на срещите и за да поддържат атмосферата на сътрудничество и ненасилие в класната стая.

Тиймбилдингите ще се провеждат в с. Стъргел през месеците април, май, юни, септември, октомври и ноември. В рамките на програмата ще бъдат включени доброволчески инициативи за реновиране на двора и сградата на старото училище в с. Стъргел, игри и състезания. Продължителността на срещите е около 4 астрономически часа, като те може да варират в зависимост от възможностите на класа да пътува. В програмата е включен безплатен обяд. Участниците сами организират своя транспорт до с. Стъргел и обратно.

Конкурсът няма за цел да избира победители, а ще подбира класове за участие по следните критерии:
  1. Процент ученици от класа, изразили желание за участие.
  2. Мотивация на учителя/класен ръководител да работи с учениците преди и след тиймбилдинга.
  3. Процент на учениците от уязвими групи или в уязвима ситуация в класа.

Заявките за участие трябва да включват описание на текущата ситуация в класа и мотивацията за участие в програмата.

Срокът за подаване на заявки за тиймбилдингите в рамките на учебната година 2023/2024 е 25 април 2024.

За повече информация и подробности относно програмата, моля, свържете се с нас на d.davidkova@cie-bg.eu.

*Проектът “ТийнТиймс" е финансиран от фондация "Обществен борд на TELUS International в България.