ela-bg.eu

Съмнявате ли се за насилие над дете?

Ако имате съмнение за насилие над дете моля попълнете въпросника по-долу, за да разберете дали съмненията ви може да са основателни и дали трябва да подадете сигнал.

Въпросниците са разработени да бъдат използвани от широк кръг от хора, които работят с деца - учители, възпитатели, училищни психолози, социални работници, работещи в сферата на социалните услуги за деца и семейства, полицаи, лекари и други - но могат да бъдат използвани и от родители, роднини и близки.

Въпросник

0-3
4-6
7-10
11-14
15-18
Не мога да определя
Физическо
Емоционално
Сексуално
Неглижиране