ela-bg.eu

Покана за участие в кръгла маса на тема: "Ролята на гражданското образование в живота на младите хора в България"

02.06.2024
Покана за участие в кръгла маса на тема:   "Ролята на гражданското образование в живота на младите хора в България"
Програма на кръглата маса
Дата: 13.06.2024 г.
Място: Зала 1, Ректорат на Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Организатор: Сдружение за споделено учене ЕЛА
Партньори: Център за изследване и иновации в образованието (ЦИИНО) и
Лаборатория за гражданско образование – Факултет по педагогика, СУ „Св. Климент Охридски“
 
Регистрация за кръглата маса: https://forms.gle/c2FF9gp4tTZ943Uf7
 
14:00 - 14:30: Регистрация
14:30 - 15:00: "Гражданското образование през призмата на педагогическата парадигма", проф. Лиляна Стракова
15:00 - 15:30: Дискусия с участието на преподаватели, учители и студенти по педагогика
15:30 - 16:00: Представяне на изследването "Аз, другите и институциите",
гл. ас. д-р Ива Бонева
16:00 - 16:30: Дискусия с участието на ученици
16:30 - 17:00: Обобщения
17:00 - 17:30: Свободно общуване с почерпка
 
Сертификати за участие:
Всички участници в кръглата маса ще получат сертификати за участие.
 
Анотация:
Кръглата маса има за цел да се насърчи обществената дискусия по въпросите, свързани с гражданското образование, като се подчертае, че учениците от най-уязвимите и неблагополучни социални групи, които обикновено напускат училище след 10-ти клас, не получават дори базови знания за институциите, правата и отговорностите им като граждани. На събитието ще бъдат представени нагласите на учениците от 8-ми до 12-ти клас към върховенството на закона и техните възприятия за нивото на справедливост в българското общество.
 
Очакваме ползотворна и навременна дискусия, която ще допринесе за развитието на гражданското образование в България.