ela-bg.eu

Трета международна среща на GIFT for Europe се проведе между 9 и 11 януари в Рука, Финалндия

19 януари 2017 г.
Третата работна среща между партньорите по проект „Зелени идеи за туризма в Европа“ се проведе между 9  и 11 януари 2017 г.  Всички организации, участващи в проекта изпратиха представители, като домакини бяха партньорите от Context Learning, Финландия. За място на срещата беше избран курорта Рука, в близост до град Куусамо, което позволи на екипа да се срещне с представители на местния туристически бизнес и финландското професионално образование.
 
Бяха взети важни решения относно структурата и съдържанието на образователния инструмент-уебсайт: начина на представяне на добрите практики в устойчивия туризъм, функционалността на потребителските профили и модулите за проверка и упражнение на придобитите знания. Бяха определени и времевите рамки за предстоящите през лятото на 2017 г. международни обучения, на които учители и обучители в сферата на туризма ще имат възможността да се запознаят с инструмента в детайли и да обменят опит с колеги от други части на страната си, както и от други европейски държави.

Екипът на „Зелени идеи за туризма в Европа“ посети професионалния колеж Каину - Куусамо, където директора Ане Коски-Хайкинен и преподаватели по специалности, свързани с туризма, представиха дейността на училището, а екипът на проекта представи инструмента и планираните дейности по популяризирането му.
 
Проведена бе и среща с Лота Сандвик от Outdoor Passion Finland, която разказа за различните сезонни дейности, които семейната ѝ компания предлага на посетителите на Рука.

Повече информация за GIFT for Europe
 
Проектът Green Ideas For Tourism for Europe, споразумение 2015-1-BG01-KA202-014314, е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Това съобщение отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.