ela-bg.eu

Ролята на училищното управление в процеса на изграждане на приобщаваща училищна среда. Основи на ефективното училищно управление

31 май 2018
Ролята на училищното управление в процеса на изграждане на приобщаваща училищна среда. Основи на ефективното училищно управление
Тема на обучението: “Ролята на училищното управление в процеса на изграждане на приобщаваща училищна среда. Основи на ефективното училищно управление“

Център за приобщаващо образование организира обучение на тема Ролята на училищното управление в процеса на изграждане на приобщаваща училищна среда. Основи на ефективното училищно управление, одобрено със заповед № РД09-1011 / 24.01.2017 на Министъра на образованието и науката.

Регистрация и програма: https://www.cie.bg/bg/edu/obuchenie-uchilishtno-upravlenie

Кога: 22. юни 2018 г.
 
Къде: ул. „Княз Борис I”, 133 София

Брой квалификационни кредити: 1
 
Форма на обучение: Обучението се състои от две части:
Част 1 – Дистанционнa. Представлява самостоятелна работа под формата на преминаване на онлайн курс „Запознаване с приобщаващото образование“,  подготвен от Център за приобщаващо образование и завършващ с издаване на сертификат за успешно преминаване.
Част 2 – Присъственa. Обучение на място.

За кого е подходящо това обучение: Директори, заместник – директори, учители – начален етап, учители – прогимназиален етап, педагогически съветници, психолози, учители - целодневна организация

Кратко описание: Училищното управление е основен фактор за изграждането на приобщаваща училищна среда, която да е подкрепяща за учениците, учителите и  родителите. Училищното управление, също така, има водещата роля при определянето на приоритетите и използването на училищния капацитет, така че да създаде качествен образователен продукт. В същото време, училищното управление не е просто функция на училищното ръководство. В реалния живот на училището, в училищното управление вземат участие много фактори и участници, които влияят през различни канали. Такива са учителите, специалистите, а също учениците, родителите, както и общността и институциите. За да можем да управляваме всички тези процеси координирано и целенасочено, първо трябва да ги познаваме, а след това да създадем предвидими процедури за вземане на решения, които да ръководим. Затова, ние казваме, че училищното управление е целенасочен и осъзнат процес на лидерство, което задава обща посока на развитие, изгражда култура на екипност и приемане и подпомага процесите на промяна в екипа на едно училище.

Какво ще научите: Какви са взаимовръзките между училищното управление и останалите аспекти от училищния живот.
Ще обърнем специално внимание на:
  • процесите на промяна, връзката им със съпротивите в екипа и възможностите, с които може да ги преодоляваме, така че да изградим споделена визия за развитие на училището и да вървим заедно в желаната посока; 
  • организационната култура за вземане на решения в екипа и връзката й с мотивацията и желанието за включване на учителите в училищни дейности;
  • планирането на професионалната квалификация на училищния екип и увереността му да изпълнява професионалните си задължения;
  • важни понятия от сферата на психичното здраве и различните начини, по който училищното управление може да подпомага психо-емоционалния климат в екипа.

Условие за участие: За успешното завършване на обучението и получаване на квалификационен кредит е необходимо участниците да преминат през безплатния онлайн курс на Центъра „Запознаване с приобщаващото образование“, където ще се запознаете с теорията и практиката на развитие на училището като системен процес, ключовата роля на работата в екип и четирите области на развитие и управление. Завършването на електронния курс отнема от 8 часа до няколко дни, в зависимост от индивидуалното темпо и отделено време. Електронният курс е част от дистанционната форма на обучение и е достъпен на: http://priobshti.se/node/482/takecourse.

Обучители:
 
Стефка Георгиева Чинчева е специалист „Обучение и развитие“ в Център за приобщаващо образование. Тя обучава по теми, свързани със сътрудничеството между училището и родителите, психичното здраве на учителите и подкрепата на лидерските екипи за изграждане на приобщаваща училищна среда. Консултира и работи терапевтично в рамките на психоаналитичната парадигма с деца и възрастни.

Лилия Стефанова Аракчиева ръководи Програма „Едно училище за всички“ в Център за приобщаващо образование. Завършила е специалностите „Администрация и управление“ и „Трудова и организационна психология“. Има придобит опит в социалната сфера в държавната администрация.

Такса и начин на плащане:
  • При заплащане на таксата преди 15.06.2018, участниците ползват отстъпка от цената на обучението и таксата е в размер на 70лв. След тази дата, участниците заплащат стандартната цена за обучение от 80 лв.;
  • Заплащането се извършва авансово по банков път, най-късно до 20.06.2018.

Данни за плащане по банков път:
Титуляр на банковата сметка: Сдружение Център за приобщаващо образование   
Банка: УниКредит Булбанк АД
BIC: UNCRBGSF
IBAN:  BG85UNCR70001523115044
Валута: Български лева
Основание за плащане: Обучение „Училищно управление“, Име на участника
 
За повече информация: Добрин Георгиев, d.georgiev@cie-bg.eu, 0889 73 42 56
 

Прикачени файлове

Програма на обучението