ela-bg.eu

Център за приобщаващо образование получи 3-та награда в категория Организация с най-много публикации

23 февруари 2017 г.
На 22 февруари 2017 г., в Клуба на Столична библиотека в София Информационният портал за неправителствените организации в България раздаде годишните си награди за седма поредна година.

Център за приобщаващо образование беше отличен с 3-та награда в  категория „Организация с най-много публикации".

Наградите са признание към онези граждански организации, потребители на Портала, които редовно информират широката аудитория за дейностите, събитията, постиженията и изследванията, които правят. Изразяват позицията си високо, застъпват се и защитават правата на хората, със и за които работят. Правят го прозрачно и отговорно, а чрез Портала търсят и новите си съмишленици. Успяват да привличат интерес сред читателите на Портала - доброволци, студенти, ученици, учители, юристи, хора от бизнеса, журналисти, кметове, общественици и др.

Повече информация за наградените 
Събитието в снимки