ela-bg.eu

Станете обучител на тийнейджъри на тема "Преодоляване на насилието"

Станете обучител на тийнейджъри на тема "Преодоляване на насилието"
Сдружение за споделено учене ЕЛА  и AVON Cosmetics България обединиха усилията си в Национална програма за преодоляване на насилието във всичките му форми, като част от глобалната инициатива на AVON Cosmetics за превенция на насилието спрямо жени и момичета.
  
Програмата се провежда за трета поредна година с фокус върху преодоляването на насилието във взаимоотношенията между младите хора, чиято естествена среда е училището. Включваме в програмата момичета и момчета в 9 и 10 клас. Програмата има за цел да повиши вниманието на младите хора към проблемите на насилието във взаимоотношенията, във всичките му форми. Провеждаме занимания в училище, за да мотивираме учениците да работят по темата, като организират вътреучилищни събития по метода връстници обучават връстници.
  
Последвайте ни в тази инициатива, като станете обучител-доброволец по програмата.
 
Можете да се присъедините, ако:
  • имате интерес и желание да работите с ученици по темата за преодоляване на насилието;
  • живеете в София, Враца, Пазарджик или прилежащо населено място;
  • имате професионална подготовка или сте студент в областта на хуманитарните науки;
  • сте мотивирани да преминете обучение за обучители.

 
Заявете желанието си до 6 ноември 2020 г., като изпратите кратко мотивационно писмо, в което описвате професионалния си опит, мотивация да се включите и очакваните от Вас резултати и предизвикателства на Елисавета Таракджи, специалист „Обучение и развитие“ в Сдружение за споделено учене ЕЛА на e.tarakdji@cie-bg.eu или на телефон 0878 934 830.
 
Ситуацията в страната е динамична и за нас е приоритет опазването на здравето на всички студенти, обучители и ученици, с които работим. Имаме готовност при необходимост да предложим вариант за провеждане на дейностите по програмата изцяло онлайн.