ela-bg.eu

Бележник 2016: Добър 3.50 за приобщаващото образование

20 април 2016
Бележник 2016: Добър 3.50 за приобщаващото образование Снимка: Национална мрежа за децата
Димитър Лазаров, Програмен директор на Център за приобщаващо образование, участва в представянето на Бележник 2016 „Какъв е средният успех на държавата в грижата за децата“ на Национална мрежа за децата пред Министерски съвет на 15 април 2016 г.
Документът разглежда пет области от държавните политики за правата на децата: "Общи принципи по Конвенцията на ООН за правата на детето";" Семейна среда и алтернативни грижи"; "Здравеопазване"; "Образование" и "Приятелско към детето правосъдие".
 
На срещата присъстваха Ева Жечева, председател на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) и на Националния съвет за закрила на детето (НСЗД),  Диана Ковачева, заместник - омбудсман на Р България, представители на МОН, МВнР, МТСП, държавни агенции, УНИЦЕФ България и граждански организации.
За пета поредна година Център за приобщаващо образование се включи в анализа на политиките на държавата в сферата на образованието и по-специално върху приобщаващото образование.
 
За изключителен успех през изминалата година на ниво законодателна уредба беше приемането на новия Закон за предучилищното и училищно образование - ЗПУО, в който за първи път приобщаващото образование стана част от правото на образование. Това означава, че когато говорим за качествено образование, то задължително включва и приобщаващ компонент. В закона се въвежда и нова философия относно подкрепата, според която всяко дете, което в даден момент има нужда от подкрепа може да я получи и то там където е – в детската градина или в училището.
 
Също така се разширява и обхватът на децата и учениците, които може да получат допълнителна подкрепа.
Училищата сами ще могат да избират как да се случи тази подкрепа. Идеята е възможностите да бъдат концентрирани там, където е детето и решенията да бъдат взимани в екип от специалисти и учители в най-добрия интерес на детето.
 
Като основна критика е изведена необходимостта от  надграждане на процеса на интегрирано обучение и осигуряването на подкрепа за самостоятелен и независим живот на децата, която трябва да се превърне в истинска държавна политика и да не остане само в рамките на проект „Включващо обучение“.
 
На този етап както МОН, така и ДАЗД, изцяло отнасят ангажиментите на държавата за осигуряване на равен достъп и на качествено образование към работата на проект „Включващо обучение“, което противоречи на добрите практики, проекти с европейско финансиране да се отчитат като изпълнение на държавна политика.
 
В своето изказване за област „Образование“ Димитър Лазаров акцентира върху конкретни препоръки за разработването на многосекторна стратегия за ранно детско развитие в България, за нуждата от модернизиране на учебните програми и методи на преподаване , които да носят по-висока полезност и удовлетвореност на учениците, подкрепа за учителите при утвърждаването на здравните политики в училище, както и повече възможности за подготовка на преподавателите по темата.
 
Останалите оценки в Бележник 2016 по области са: 
  •     „Образование“  -  Добър 3.54
  •     „Здравеопазване“  - Добър 3.58
  •     „Семейство и алтернативни грижи“ – Среден 3.00
  •     „Правосъдие“- Добър 3.54
  •     „Общи принципи по Конвенцията на ООН за правата на детето“ – Слаб 2.91

Представянето пред широка публика на Бележник 2016 се проведе на 20 април 2016 г., паралелно в осем града в страната: Варна, Велико Търново, Враца, Перник, Пловдив, Стара Загора, София и Шумен.