ela-bg.eu

Център за приобщаващо образование получи благодарствена грамота за подкрепа на Програма „Български младежки делегати към ООН“

25 май 2017 г.
За да отбележи 10 години от създаването си, Програма „Български младежки делегати към ООН“ инициира на 15 май 2017 г. конференция на тема „Младежко включване в България и ООН”.

Събитието имаше за цел да изведе на преден план приноса на младите хора от страната в обществените процеси, създаването и прилагането на политики и взимането на решения на национално и международно ниво, както и да отбележи приноса на десет поколения младежки делегати към ООН за защита правата и интересите на българската младеж.

В края на конференцията на специална церемония бяха връчени благодарствени грамоти на партньорите на програмата през годините. Център за приобщаващо образование работи с българските младежки делегати към ООН по тема „глобално образование“.

Програмата „Български младежки делегати към ООН“ е основана през 2006 г., координира се от Дружество за ООН в България и работи съвместно с Министерство на външните работи. Тя помага на младите хора да станат част от развитието на стратегии за младежки политики и тяхното прилагане. Младежките делегати на Дружество за ООН в България инициарат диалог между младите хора и институциите по актуални проблеми, допринасят за повишаване на информираността на младите хора в ценностите на ООН и приоритети на Световната програма за действие на младежта.

Снимки: Програма „Български младежки делегати към ООН“