ela-bg.eu

За нас :: КОИ СМЕ НИЕ

КОИ СМЕ НИЕ
Сдружение за споделено учене ЕЛА е организация, регистрирана в обществена полза, която не генерира печалба и не разпределя дивиденти. Сдружението работи повече от 20 години с деца и младежи, на които помага да намерят своя път в живота и/или да преодолеят труден етап, през който преминават. Също така работим с училища, родители и учители, които осъзнато подкрепят децата в изграждането на социалните и емоционалните им умения.

Като Център за приобщаващо образование (2007-2019) наложихме приобщаващата среда като ценност и споделена отговорност в българското училище.

Като Save the Children UK - Bulgaria Programme (1997 - 2007) търсихме алтернативи на институционализирането на деца и подтикнахме правителството да предприеме мерки за закриването на т. нар. “домове за деца”.

Днес продължаваме да се адаптираме към нуждите на децата и фокусирано работим в три направления.

Как мислим

Ние вярваме, че всяко дете трябва да бъде прието и ценено, и заслужава да получи подкрепа, за да порасне отговорно към себе си, към другите и към заобикалящия ни свят.

Ние знаем, че образованието променя живота към по-добро и се гордеем, че сме част от тази промяна.

Защото началото на пътя на едно дете не бива да определя докъде ще стигне то.