ela-bg.eu

За нас :: КОИ СМЕ НИЕ

КОИ СМЕ НИЕ
Сдружение за споделено учене ЕЛА е организация, която подкрепя развитието на децата повече от 20 години.

Като Save the Children UK - Bulgaria Programme (1997 - 2007) търсихме алтернативи на институционализирането на деца и подтикнахме правителството да предприеме мерки за закриването на т. нар. “домове за деца”.

Като Център за приобщаващо образование (2007-2019) наложихме приобщаващата среда като ценност и споделена отговорност в българското училище.

Сега фокусираме усилията си в подкрепата на деца и млади хора в тяхното учене и търсене на собствен път. Също така работим с училища, родители и учители, които осъзнато подкрепят децата в изграждането на социалните и емоционалните им умения.

Как мислим

Ние вярваме, че всяко дете трябва да бъде прието и ценено, и заслужава да получи подкрепа, за да порасне отговорно към себе си, към другите и към заобикалящия ни свят.   

Днес е важно всяко дете да мисли критично, да се свързва със себе си, с другите и с обкръжаващата го среда. Да осъзнае по свой начин целостта на живия свят около нас и своето място в него. С други думи, светът има нужда от осъзнати и отговорни хора и ние искаме да помогнем на колкото можем повече деца да станат такива. Дори и да прозвучи като клише, ние вярваме, че образованието наистина променя животи към по-добро и за нас е радост, че сме част от ученето на децата. 

Защото началото на пътя на едно дете не бива да определя докъде ще стигне то.

Какво правим

Повечето от децата, с които се срещаме не са лишени от способности, лишени са от възможности. Имат нужда от добри примери, които да ги насочват, за да изградят качества като екипност, търпение, увереност, постоянство и аналитичност, които не са заложени в учебната програма. Имат нужда и да изградят ясна картина за това какво могат да направят с живота си и как  да стигнат дотам.

Работим с деца и ги насърчаваме да са отговорни към себе си и към заобикалящия ги свят, да развиват силните си страни, да се чувстват значими, да бъдат даващи, успешни и щастливи.

Изграждаме знания чрез изследвания, анализи и проучвания в сферата на образованието, нагласите и благополучието на децата, които провеждаме в България и чужбина.

Споделяме знания и опит с училища, родители и учители, като работим заедно за благополучието на децата.