ela-bg.eu

За нас :: Нашите програми

Нашите програми
Двете ни активни програми в момента са „Училището има смисъл“ и „Опознаваме света на другите“.

Концепцията на „Училището има смисъл“ може да се прилага както в рамките на един лагер или на поредица от събития, така и като симбиоза между формалното и неформалното образование. За целта е разработена платформа за връзка между училищата и местните предприемачи и свободни ресурси как да се прилага. Това, което програмата предлага е идентифициране на личните предпочитания и силни страни на учениците в 6-ти клас, така че те да могат да направят съзнателни и успешни образователни избори в 7-ми клас и след това. Чрез проектно-базирано учене и преживявания децата изпробват различни професии, които изискват различни качества и в процеса на експериментиране децата откриват много свои черти и идеи, за които не са знаели. Много често за тях не подозират и техните учители и техните родители. Процесът повлиява както на мотивацията на децата да развиват силните си страни, така и на учителите и родителите да подкрепят автентичния потенциал на своите деца.

Програмата може да се реализира в рамките на целия 6-ти клас и да завършва с лагер, който обобщава и надгражда опита на учениците, но също така елементи от нея могат да бъдат поднесени в различни по обем дейности според групата и наличните ресурси. След 4-тата минута във видеото може да видите какво мислят децата участвали в програмата.

Концепцията на „Опознаваме света на другите“ има интеркултурни измерения и помага на децата да видят различията помежду си като интересни, вместо като опасни. По същество в рамките на едноседмичен лагер събираме деца от различни краища на България с различни диалекти, етническа и културна принадлежност, а при възможност взимаме и деца бежанци, т.е. търсим най-чудния възможен микс. Досега лагерите са били безплатни за децата, а единственото ни условие към училищата е да включат целия випуск и всички деца без изключение. Досега лагерите са били безплатни за децата, а единственото ни условия към училищата е да включат целия випуск и всички деца без изключение. Затова когато тази година питахме: „Радваш ли се, че ще бъдеш на този лагер“, едно дете от малко северозападно село отговори: „Да, защото за първи път ме избират за нещо.“

Обратната връзка от директорите е, че тези лагери имат огромно влияние върху децата и учители, защото това е преживяване за целия випуск и споделените ценности на приемане и толерантност продължават да създават среда на добронамереност и разбирателство и след това.

Така на базата на тези две програми, в Зеления образователен център ЕЛА учители и предприемачи ще показват на учениците как знанията от училище намират приложение в професионалния им живот и ежедневие. Центърът ще представя едновременно нови технологии  и стари занаяти, грижа за  природата и начини за мирно съжителство в условията на културно многообразие. Децата ще участват в безброй работилници като дърводелство, отглеждане на пчели, програмиране, градинарство, готвене, ориентиране, механика и спорт. Ще насърчаваме децата да имат креативен подход към живота и грижовно отношение към всичко живо. Центърът ще бъде достъпен за всички деца, отчитайки техните различия.