ela-bg.eu

Стела Петрова

Стела Петрова Главен счетоводител
В Център за приобщаващо образование се занимавам с ...  Финанси!

Като дете мечтаех да ...  порасна голяма!

Днес мечтая за ... още малко ... Детство!

Представям си бъдещето... Цветно!

Децата са...Любов!