ela-bg.eu

Лилия Аракчиева

Лилия Аракчиева Ръководител проект
В Център за приобщаващо образование се занимавам с ... подреждане на парчета от пъзела и мащабната идея, която нарекохме „Едно училище за всички“. 

Като дете мечтаех да ... мога да летя, да живея в шоколадова къща и всички хора да са щастливи. 

Днес мечтая … за не по-различни неща. 

Представям си бъдещето... разбира се, представям си го по-добро, отколкото е настоящето. Една идея по-сигурно за съществуване и две идеи по-вълнуващо откъм възможности.  

Децата са.... ярки личности, които знаят много, могат много и искат предимно едно – да бъдат обичани.