ela-bg.eu

Лилия Кръстева - Пеева

Лилия Кръстева - Пеева Ръководител проучвания, анализи и методологии/ Мониторинг и оценка
Център за приобщаващо образование ми предостави уникална възможност да работя за популяризиране на глобалното образование и да обсъждам с младите хора техните гледни точки към предизвикателствата в света днес. Благодарна съм, че мога да общувам с две ключови групи в обществото ни – учениците, на които принадлежи бъдещето, и учителите, от които то в голяма степен се определя.

Като дете мечтаех да стана, оо, какви неща - всичко, лекар, учител, журналист, космонавт, писател, историк. 

Днес мечтая и в България човекът да бъде човек, без значение колко е малък.

Ако питате мен, най-важното за едно дете е да бъде прието такова, каквото е, да бъдe насърчавано, неусетно да открие свободата да мечтае и когато поиска, да може превърне мечтите си в част от своя живот. Иначе, по същество, най-важното за едно дете е да му се разреши да яде толкова бонбони на ден, колкото пъти родителите му кажат «Чуваш ли, какво ти казвам?!», както и  да бъде с другите деца навън, докато съвсем се стъмни; да не си довършва супата «и без хляб»; да може да кара колело надолу по течението на реката, ехее; да играе на най-новата компютърна игра, да гази в калта с новите си обувки и много други неща без край, собствено от негов интерес.