ela-bg.eu

Биляна Попова

Биляна Попова Финансов и административен мениджър
В Център за приобщаващо образование се занимавам с... „Дела и документи“... и пари.

Като дете мечтаех да... танцувам.

Днес мечтая… да намеря „танцуващото дете“.

Представям си бъдещето... спокойно.

Децата са.... изненадващи.