ela-bg.eu

Антония Смокова - Токич

Антония Смокова - Токич Ръководител обучения
В Център за приобщаващо образование се занимавам с... измисляне и провеждане на обучения. 

Като дете мечтаех... да имам кон и магически способности, да порасна, никога да не порасна и какво ли още не.. 

Днес мечтая … за вечно лято. 

Представям си бъдещето... страхотно! 

Децата са.... много истински.