ela-bg.eu

Център за приобщаващо образование със сертификат ISO: 9001-2015

22 януари 2017 г.
Център за приобщаващо образование със сертификат ISO: 9001-2015
През есента на 2016 г. Център за приобщаващо образование беше сертифициран по ISO: 9001-2015. С тази стъпка напред вряваме, че ще удовлетворим в още по-голяма степен високите очаквания на нашите партньори и клиенти като им осигурим непрекъснато подобряване на системата за управление на качеството и предоставяне на качествени образователни продукти и услуги.
 
Основните принципи, които ни водят са:
 
• Ориентация към изискванията и очакванията на клиентите чрез  разработване на критерии и оценка за тяхната удовлетвореност след проведените обучения;
• Диалогичност в отношенията с клиенти;
• Придобиване не само на знания, но и на умения за прилагане в практиката;
• Постоянен контакт с международни и национални партньори за обмен на идеи и добри практики;
• Постоянен стремеж към съвършенство и предоставяне на най-новата и качествена информация, свързана с всички теми на приобщаващото образование;
• Непрекъсната актуализация на целите и адаптация на политиката за тяхното постигането. 
 
Запознайте се с нашата политика по качество