ela-bg.eu

Българското председателство на Съвета на ЕС: Диалог между НПО сектора и правителството

25 откомври 2017 г.
Българското председателство на Съвета на ЕС: Диалог между НПО сектора и правителството
На 23 октомври 2017 г. Център за приобщаващо образование взе участие в конференцията „Българските идеи за Европа: диалог между НПО сектора и правителството“, организирана от Европейски съвет за външна политика – София (ЕСВП) съвместно с Министерството за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 и НПО Форума. Организацията беше представена от Лилия Аракчиева,Ръководител проект.

В събитието изказвания отправиха Росен Плевнелиев, президент на Република България (2012-2017); Мария Габриел, еврокомисар; Димитрис Куркулас, бивш заместник- министър на външните работи, Гърция; Огнян Минчев, Институт за регионални и международни изследвания; Илияна Цанова, заместник управляващ директор на Европейския фонд за стратегически инвестиции; Ивайло Калфин, специален съветник на комисаря по бюджета Гюнтер Йотингер, Юлияна Николова, Център за модернизиране на политики и други експерти и представители на НПО.

Лиляна Павлова подчерта, че „това събитие е доказателство, че има наистина работещ механизъм за сътрудничество между държавния апарат и НПО сектора" и че предстоят много събития, свързани с образование, в календара извън формалния дневен ред на председателството. Според изказалите се успешното българско председателство не спира дотам да не допуснем грешки, а да постигнем реален напредък по въпроси, които да отговорят на европейския интерес. Според г-н Куркулас  това е "уникална възможност за една от най-бедните и най-новите страни-членки, ако се справи успешно с това предизвикателство, да привлече инвестиции, туризъм", да допринесе за имиджа си в ЕС и за имиджа на ЕС сред гражданите на ЕС. 

Във видео обръщение Мария Габриел подчерта, че "90% от работните места през 2020 г. ще изискват дигитални умения, а в момента едва 45% от хората ги притежават". Именно тук се посочи ключовата роля на младите хора и тяхната квалификация, свързаността на ЕС чрез единен цифров пазар и формиране на коалиция за цифрова грамотност. 

Участниците се обединиха около значението на свързаността между държавите не само на ниво ЕС, но и между страните-членки и страни в Западните Балкани - свързаност във всякакви аспекти - транспорт, комуникации, инфраструктура, енергетика. 

Снимка: Facebook

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
 

ОЩЕ