ela-bg.eu

Българското председателство на Съвета на ЕС: Диалог между НПО сектора и правителството

25 откомври 2017 г.
Българското председателство на Съвета на ЕС: Диалог между НПО сектора и правителството
На 23 октомври 2017 г. Център за приобщаващо образование взе участие в конференцията „Българските идеи за Европа: диалог между НПО сектора и правителството“, организирана от Европейски съвет за външна политика – София (ЕСВП) съвместно с Министерството за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 и НПО Форума. Организацията беше представена от Лилия Аракчиева,Ръководител проект.

В събитието изказвания отправиха Росен Плевнелиев, президент на Република България (2012-2017); Мария Габриел, еврокомисар; Димитрис Куркулас, бивш заместник- министър на външните работи, Гърция; Огнян Минчев, Институт за регионални и международни изследвания; Илияна Цанова, заместник управляващ директор на Европейския фонд за стратегически инвестиции; Ивайло Калфин, специален съветник на комисаря по бюджета Гюнтер Йотингер, Юлияна Николова, Център за модернизиране на политики и други експерти и представители на НПО.

Лиляна Павлова подчерта, че „това събитие е доказателство, че има наистина работещ механизъм за сътрудничество между държавния апарат и НПО сектора" и че предстоят много събития, свързани с образование, в календара извън формалния дневен ред на председателството. Според изказалите се успешното българско председателство не спира дотам да не допуснем грешки, а да постигнем реален напредък по въпроси, които да отговорят на европейския интерес. Според г-н Куркулас  това е "уникална възможност за една от най-бедните и най-новите страни-членки, ако се справи успешно с това предизвикателство, да привлече инвестиции, туризъм", да допринесе за имиджа си в ЕС и за имиджа на ЕС сред гражданите на ЕС. 

Във видео обръщение Мария Габриел подчерта, че "90% от работните места през 2020 г. ще изискват дигитални умения, а в момента едва 45% от хората ги притежават". Именно тук се посочи ключовата роля на младите хора и тяхната квалификация, свързаността на ЕС чрез единен цифров пазар и формиране на коалиция за цифрова грамотност. 

Участниците се обединиха около значението на свързаността между държавите не само на ниво ЕС, но и между страните-членки и страни в Западните Балкани - свързаност във всякакви аспекти - транспорт, комуникации, инфраструктура, енергетика. 

Снимка: Facebook

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
Във всяко училище има деца, които се нуждаят от допълнителна подкрепа, временно, за по-дълъг период от време или постоянно, за да учат пълноценно. За нас, приобщаването в образованието е възможност училището да предоставя качествено образование на децата, независимо от техните образователни потребности, етническа принадлежност, социално-икономически статус или ограниченията на средата, в която растат. Затова в рамките на Програма „Едно училище за всички“ Центърът работи в партньорство с общообразователни училища като ги подкрепя в процеса на изграждане на приобщаваща училищна среда.

Модел за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда „Едно училище за всички“

Въпреки увеличаващия се брой приобщаващи учители, малко училища осъзнават и целенасочено прилагат принципите на приобщаващото образование към своите политики и практики. Център за приобщаващо образование създаде в български контекст и в партньорство с пет училища модел за изграждане на приобщаваща училищна среда. Моделът работи в четири основни области за развитие на училището: училищно управление, педагогически практики, партньорство с родителите и детска закрила. Моделът е иновативен инструмент за промяна на средата, която промяна, се изразява в увеличаване на удовлетвореността на работещите в нея и повишаване академичните и социалните успехи на децата.
 

ОЩЕ