ela-bg.eu

Димитър Лазаров

Димитър Лазаров Ръководител стратегии, политики и програми
Харесва ми да си мисля, че в Център за п​риобщаващо о​бразование се занимавам с ... това да помагам на ученици да отворят кръгозора си към света.

Като дете мечтаех ... всички хора да са щастливи.

Днес мечтая ... хората да са поне малко по-щастливи.

Децата са ... настоящето!